Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/III - 2016/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/III 2016/III 2015/III - 2016/III 2015/III - 2016/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 135 2 143 9 0,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 38 39 1 3,6
Jordbruk 01 18 20 1 7,2
C Tillverkning 10-33 319 307 -12 -3,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 46 38 -8 -16,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 49 49 0 0,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 44 -1 -1,6
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 53 51 -3 -4,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 99 98 -1 -1,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 26 26 -0 -0,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 22 30 8 37,3
F Byggverksamhet 41-43 135 136 2 1,2
Byggande av hus 41 48 46 -2 -3,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 71 75 5 6,6
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 252 265 13 5,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 35 33 -2 -6,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 70 81 11 16,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 147 151 4 2,4
H Transport och magasinering 49-53 116 117 1 0,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 68 68 0 0,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 49 49 1 1,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 78 81 4 4,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 99 89 -10 -10,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 65 67 3 4,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 130 123 -8 -5,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 55 53 -2 -3,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 99 92 -7 -6,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 62 57 -6 -9,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 107 115 8 7,5
P Utbildning 85 171 165 -6 -3,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 385 391 6 1,6
Hälso- och sjukvård 86 179 176 -3 -1,5
Vård och omsorg med boende 87 89 91 2 2,5
Öppna sociala insatser 88 117 124 7 5,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 47 51 4 7,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 67 66 -1 -1,8
X Näringsgrenen okänd 00 5 9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2016, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/III - 2016/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_034_sv.html