Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2015/III - 2016/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/III 2016/III 2015/III - 2016/III 2015/III - 2016/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 795,1 793,1 -2,1 -0,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 17,9 18,0 0,1 0,7
Jordbruk 01 9,6 9,9 0,3 2,9
C Tillverkning 10-33 125,7 115,7 -10,0 -7,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,7 14,5 -3,2 -18,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,2 19,6 0,4 1,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,1 17,1 -1,1 -5,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 21,1 18,8 -2,3 -10,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 38,6 36,1 -2,5 -6,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 11,0 9,7 -1,3 -11,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,1 11,8 2,6 28,9
F Byggverksamhet 41-43 57,9 59,8 1,9 3,3
Byggande av hus 41 20,4 19,9 -0,4 -2,1
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 30,4 33,0 2,6 8,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 94,9 97,8 2,9 3,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 15,3 13,2 -2,1 -13,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 29,0 32,9 3,9 13,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 50,6 51,7 1,1 2,1
H Transport och magasinering 49-53 45,0 45,5 0,5 1,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 28,5 28,3 -0,2 -0,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 16,6 17,3 0,7 4,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 27,2 29,5 2,3 8,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 37,4 33,2 -4,2 -11,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 24,4 25,6 1,2 5,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 46,7 46,3 -0,4 -0,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 21,1 21,1 0,0 0,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 37,4 34,9 -2,5 -6,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 23,1 20,8 -2,4 -10,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 37,2 43,8 6,6 17,6
P Utbildning 85 50,8 49,5 -1,3 -2,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 139,9 138,5 -1,4 -1,0
Hälso- och sjukvård 86 65,3 61,9 -3,4 -5,2
Vård och omsorg med boende 87 34,6 34,2 -0,4 -1,2
Öppna sociala insatser 88 39,9 42,3 2,4 6,0
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,7 17,1 0,4 2,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 24,2 22,9 -1,3 -5,3
X Näringsgrenen okänd 00 2,7 3,2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2016, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2015/III - 2016/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_035_sv.html