Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/12 - 2016/12

  År/Månad Förändring
2015/12 2016/12 2015/12 - 2016/12
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 66,9 68,3 1,3
Män 67,7 69,7 2,0
Kvinnor 66,2 66,8 0,6
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,2 7,9 -1,3
Män 9,5 8,2 -1,2
Kvinnor 8,8 7,5 -1,3
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,0 64,0 0,0
Män 65,9 66,6 0,7
Kvinnor 62,0 61,3 -0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/12 - 2016/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_001_sv.html