Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/12 - 2016/12

  År/Månad Förändring Förändring
2015/12 2016/12 2015/12 - 2016/12 2015/12 - 2016/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 109 4 109 0 0,0
Arbetskraft totalt 2 628 2 628 0 0,0
- sysselsatta 2 387 2 421 34 1,4
- arbetslösa 241 207 -34 -14,0
Ej i arbetskraften 1 481 1 481 0 0,0
Män Befolkning totalt 2 061 2 063 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 359 1 374 15 1,1
- sysselsatta 1 230 1 261 31 2,5
- arbetslösa 129 113 -15 -12,0
Ej i arbetskraften 702 689 -13 -1,9
Kvinnor Befolkning totalt 2 049 2 046 -3 -0,1
Arbetskraft totalt 1 270 1 254 -16 -1,2
- sysselsatta 1 158 1 160 3 0,2
- arbetslösa 112 94 -18 -16,3
Ej i arbetskraften 779 792 13 1,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/12 - 2016/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_002_sv.html