Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2015/12 - 2016/12

  År/Månad Förändring Förändring
2015/12 2016/12 2015/12 - 2016/12 2015/12 - 2016/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 4 109 4 109 0 0,0
15-64 3 470 3 459 -10 -0,3
15-24 641 634 -7 -1,0
25-34 699 703 4 0,6
35-44 663 671 7 1,1
45-54 726 714 -12 -1,6
55-64 740 737 -3 -0,4
65-74 640 650 10 1,5
Män 15-74 2 061 2 063 2 0,1
15-64 1 757 1 755 -3 -0,2
15-24 328 327 0 -0,2
25-34 359 362 3 0,9
35-44 340 345 5 1,6
45-54 366 359 -7 -2,0
55-64 365 362 -3 -0,9
65-74 303 308 5 1,7
Kvinnor 15-74 2 049 2 046 -3 -0,1
15-64 1 712 1 705 -7 -0,4
15-24 313 307 -6 -2,0
25-34 340 341 1 0,4
35-44 324 326 2 0,6
45-54 360 355 -5 -1,3
55-64 375 376 0 0,1
65-74 337 341 5 1,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2015/12 - 2016/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_003_sv.html