Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2015/12 - 2016/12

  År/Månad Förändring Förändring
2015/12 2016/12 2015/12 - 2016/12 2015/12 - 2016/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 387 2 421 34 1,4
15-64 2 322 2 361 39 1,7
15-24 223 248 25 11,3
25-34 516 530 14 2,7
35-44 531 542 11 2,1
45-54 598 589 -9 -1,5
55-64 455 453 -2 -0,3
65-74 65 60 -5 -8,4
Män 15-74 1 230 1 261 31 2,5
15-64 1 189 1 223 34 2,9
15-24 106 125 19 17,9
25-34 288 288 0 0,1
35-44 281 284 3 1,2
45-54 299 305 6 2,1
55-64 215 221 5 2,5
65-74 41 38 -3 -7,5
Kvinnor 15-74 1 158 1 160 3 0,2
15-64 1 133 1 138 5 0,5
15-24 117 123 6 5,5
25-34 228 242 13 5,9
35-44 250 258 8 3,0
45-54 299 283 -15 -5,2
55-64 239 232 -7 -2,9
65-74 25 22 -2 -9,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2015/12 - 2016/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_006_sv.html