Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2015/12 - 2016/12

  År/Månad Förändring
2015/12 2016/12 2015/12 - 2016/12
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 58,1 58,9 0,8
15-64 66,9 68,3 1,3
15-24 34,8 39,1 4,3
25-34 73,8 75,3 1,5
35-44 80,0 80,8 0,8
45-54 82,4 82,4 0,1
55-64 61,4 61,4 0,0
65-74 10,2 9,2 -1,0
Män 15-74 59,7 61,1 1,4
15-64 67,7 69,7 2,0
15-24 32,2 38,0 5,8
25-34 80,3 79,6 -0,6
35-44 82,6 82,3 -0,3
45-54 81,7 85,2 3,4
55-64 59,0 61,0 2,0
65-74 13,4 12,2 -1,2
Kvinnor 15-74 56,5 56,7 0,2
15-64 66,2 66,8 0,6
15-24 37,4 40,2 2,8
25-34 67,1 70,8 3,7
35-44 77,2 79,1 1,9
45-54 83,0 79,7 -3,3
55-64 63,7 61,8 -1,9
65-74 7,3 6,5 -0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2015/12 - 2016/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_007_sv.html