Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/IV - 2016/IV

  År/Kvartal Förändring
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 67,4 68,1 0,7
Män 67,8 69,3 1,5
Kvinnor 67,0 66,9 -0,1
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,7 8,0 -0,7
Män 9,3 8,4 -0,9
Kvinnor 8,1 7,7 -0,4
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,3 64,2 -0,1
Män 66,2 66,7 0,5
Kvinnor 62,4 61,8 -0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/IV - 2016/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_019_sv.html