Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/IV - 2016/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 108 4 109 1 0,0
Arbetskraft totalt 2 643 2 639 -3 -0,1
- sysselsatta 2 412 2 427 14 0,6
- arbetslösa 230 212 -18 -7,8
Ej i arbetskraften 1 465 1 470 5 0,3
Män Befolkning totalt 2 060 2 063 3 0,1
Arbetskraft totalt 1 364 1 375 11 0,8
- sysselsatta 1 237 1 260 23 1,8
- arbetslösa 126 115 -11 -8,9
Ej i arbetskraften 696 688 -9 -1,2
Kvinnor Befolkning totalt 2 048 2 046 -2 -0,1
Arbetskraft totalt 1 279 1 264 -15 -1,2
- sysselsatta 1 175 1 166 -8 -0,7
- arbetslösa 104 98 -7 -6,3
Ej i arbetskraften 769 782 13 1,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/IV - 2016/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_020_sv.html