Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2015/IV - 2016/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 643 2 639 -3 -0,1
15-64 2 569 2 568 -2 -0,1
15-24 277 282 5 1,8
25-34 571 567 -5 -0,8
35-44 585 587 2 0,4
45-54 648 639 -9 -1,4
55-64 488 493 5 1,0
65-74 73 72 -2 -2,6
Män 15-74 1 364 1 375 11 0,8
15-64 1 318 1 331 13 1,0
15-24 132 140 8 6,2
25-34 313 313 1 0,2
35-44 310 311 2 0,6
45-54 328 328 1 0,2
55-64 236 237 1 0,6
65-74 46 44 -1 -3,0
Kvinnor 15-74 1 279 1 264 -15 -1,2
15-64 1 251 1 237 -14 -1,1
15-24 145 142 -3 -2,2
25-34 259 254 -5 -2,0
35-44 275 275 0 0,2
45-54 321 311 -10 -3,0
55-64 252 255 3 1,3
65-74 28 27 -1 -2,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2015/IV - 2016/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_022_sv.html