Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 412 2 427 14 0,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 103 91 -13 -12,3
Jordbruk 01 70 65 -5 -7,4
C Tillverkning 10-33 323 331 8 2,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 43 45 2 5,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 48 45 -3 -5,8
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 47 47 0 0,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 56 57 0 0,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 99 108 9 9,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 31 29 -2 -5,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 25 31 6 25,0
F Byggverksamhet 41-43 172 182 11 6,2
Byggande av hus 41 65 69 4 6,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 92 97 6 6,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 281 286 5 1,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 43 40 -3 -6,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 77 87 9 11,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 161 159 -2 -1,1
H Transport och magasinering 49-53 141 137 -4 -2,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 94 93 -1 -1,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 47 44 -3 -5,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 80 77 -3 -3,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 100 102 1 1,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 71 72 1 2,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 170 167 -3 -1,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 63 63 0 0,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 106 105 -2 -1,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 65 62 -3 -4,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 108 111 3 2,8
P Utbildning 85 178 180 1 0,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 405 401 -4 -1,0
Hälso- och sjukvård 86 187 181 -6 -3,2
Vård och omsorg med boende 87 92 90 -2 -2,1
Öppna sociala insatser 88 125 129 4 3,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 60 60 0 0,1
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 79 88 8 10,5
X Näringsgrenen okänd 00 9 7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_028_sv.html