Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1020,2 1020,0 -0,2 0,0
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 50,0 42,4 -7,5 -15,0
Jordbruk 01 35,9 31,9 -4,0 -11,2
C Tillverkning 10-33 145,6 149,0 3,4 2,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,0 20,1 2,1 11,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,9 19,8 -1,1 -5,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 21,2 21,0 -0,2 -0,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,8 25,6 -0,2 -0,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 45,4 48,3 3,0 6,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 14,3 14,1 -0,2 -1,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,2 14,8 3,6 32,1
F Byggverksamhet 41-43 80,4 85,2 4,8 6,0
Byggande av hus 41 29,3 31,2 1,9 6,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 43,9 46,7 2,8 6,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 118,2 120,4 2,2 1,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 19,1 18,6 -0,4 -2,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 36,7 39,7 3,0 8,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 62,4 62,0 -0,3 -0,5
H Transport och magasinering 49-53 61,6 63,9 2,3 3,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 43,0 45,3 2,3 5,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,6 18,6 0,0 -0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 30,3 28,9 -1,4 -4,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 45,2 44,2 -1,0 -2,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 30,2 30,8 0,7 2,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 71,7 70,4 -1,3 -1,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 26,9 26,4 -0,4 -1,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 43,4 41,9 -1,5 -3,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 26,3 24,1 -2,2 -8,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 45,4 47,9 2,5 5,5
P Utbildning 85 66,4 66,9 0,5 0,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 163,8 157,0 -6,8 -4,1
Hälso- och sjukvård 86 76,6 70,9 -5,8 -7,5
Vård och omsorg med boende 87 39,0 36,7 -2,2 -5,7
Öppna sociala insatser 88 48,2 49,4 1,2 2,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 23,5 21,4 -2,1 -8,9
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 30,4 32,4 2,0 6,6
X Näringsgrenen okänd 00 3,2 2,5 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_029_sv.html