Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2015/IV - 2016/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 412 2 427 14 0,6
Nyland 800 806 6 0,7
Egentliga Finland 201 209 8 3,9
Satakunta 95 93 -2 -2,2
Egentliga Tavastland 74 71 -3 -3,8
Birkaland 212 217 5 2,2
Päijänne-Tavastland 86 88 2 2,5
Kymmenedalen 70 67 -3 -4,0
Södra Karelen 53 55 2 4,7
Södra Savolax 58 55 -3 -4,8
Norra Savolax 106 104 -2 -1,7
Norra Karelen 68 60 -8 -11,2
Mellersta Finland 110 112 3 2,7
Södra Österbotten 83 83 1 1,1
Österbotten 83 86 2 2,7
Mellersta Österbotten 29 30 1 2,7
Norra Österbotten 166 171 5 3,1
Kajanaland 29 28 -2 -5,2
Lappland 75 75 1 0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2015/IV - 2016/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_031_sv.html