Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 860,0 869,8 9,8 1,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 17,5 14,7 -2,8 -16,1
Jordbruk 01 7,9 7,5 -0,4 -4,9
C Tillverkning 10-33 133,4 137,6 4,2 3,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 15,5 17,1 1,6 10,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,8 19,3 -0,6 -2,8
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,3 20,2 -0,1 -0,6
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,2 23,3 1,2 5,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 44,0 46,9 2,9 6,6
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 11,7 10,9 -0,8 -6,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,6 14,4 3,8 35,8
F Byggverksamhet 41-43 59,7 63,4 3,7 6,2
Byggande av hus 41 21,0 22,7 1,7 8,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 32,2 34,1 1,9 5,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 99,5 102,0 2,6 2,6
Handel samt reparation av motorfordon 45 15,6 14,9 -0,7 -4,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 32,1 35,0 2,9 9,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 51,8 52,2 0,4 0,8
H Transport och magasinering 49-53 50,1 53,1 3,0 6,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 32,3 35,6 3,2 10,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,8 17,5 -0,2 -1,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 24,6 23,3 -1,3 -5,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 41,1 40,5 -0,6 -1,5
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 27,5 28,3 0,9 3,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 53,7 53,9 0,2 0,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 23,0 23,3 0,4 1,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 36,8 35,7 -1,1 -3,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 22,3 20,2 -2,1 -9,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 45,4 47,9 2,5 5,5
P Utbildning 85 64,4 64,8 0,5 0,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 153,5 148,1 -5,4 -3,5
Hälso- och sjukvård 86 69,9 64,8 -5,0 -7,2
Vård och omsorg med boende 87 37,6 35,5 -2,1 -5,5
Öppna sociala insatser 88 46,1 47,8 1,7 3,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,6 16,6 0,0 -0,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 22,8 23,0 0,2 0,7
X Näringsgrenen okänd 00 2,8 2,4 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_035_sv.html