Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2015/IV - 2016/IV, 15-74-åringar, %

  År/Kvartal Förändring
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Anställningsförhållande      
Löntagare totalt 100,0 100,0 0,0
- fortlöpande heltidsarbete 34,2 36,3 2,1
- fortlöpande deltidsarbete 15,1 13,3 -1,8
- heltidsarbete för viss tid 34,9 33,2 -1,6
- deltidsarbete för viss tid 15,8 17,2 1,4
Visstidsarbete totalt 50,7 50,4 -0,3
Deltidsarbete totalt 30,9 30,5 -0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2015/IV - 2016/IV, 15-74-åringar, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_039_sv.html