Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/IV - 2016/IV

  År/Kvartal Förändring
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 8,7 8,0 -0,7
15-64 8,9 8,2 -0,7
15-24 18,2 15,9 -2,2
25-34 8,5 7,6 -0,9
35-44 7,0 6,8 -0,2
45-54 7,6 6,8 -0,7
55-64 8,3 7,9 -0,4
Män 15-74 9,3 8,4 -0,9
15-64 9,5 8,5 -1,0
15-24 19,8 17,7 -2,1
25-34 8,5 7,8 -0,7
35-44 7,1 7,1 0,0
45-54 8,5 7,0 -1,5
55-64 9,7 8,1 -1,6
Kvinnor 15-74 8,1 7,7 -0,4
15-64 8,3 7,8 -0,5
15-24 16,7 14,2 -2,5
25-34 8,5 7,4 -1,2
35-44 6,9 6,5 -0,4
45-54 6,6 6,6 0,0
55-64 7,0 7,7 0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/IV - 2016/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_041_sv.html