Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014 - 2016

  År Förändring
2014 2015 2016 2015/2016
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön        
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,3 68,1 68,7 0,6
Män 68,7 68,5 69,8 1,3
Kvinnor 67,9 67,7 67,6 -0,1
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,7 9,4 8,8 -0,6
Män 9,3 9,9 9,0 -0,8
Kvinnor 8,0 8,8 8,6 -0,3
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,4 65,6 65,3 -0,2
Män 67,4 67,4 67,5 0,2
Kvinnor 63,4 63,7 63,1 -0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014 - 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_044_sv.html