Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 45. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2014 - 2016

  År Förändring Förändring
2014 2015 2016 2015/2016 2015/2016
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning          
Båda könen Befolkning totalt 4 095 4 102 4 109 7 0,2
Arbetskraft totalt 2 679 2 689 2 685 -4 -0,2
- sysselsatta 2 447 2 437 2 448 11 0,5
- arbetslösa 232 252 237 -15 -6,1
Ej i arbetskraften 1 416 1 413 1 424 11 0,8
Män Befolkning totalt 2 052 2 056 2 061 5 0,2
Arbetskraft totalt 1 383 1 386 1 392 7 0,5
- sysselsatta 1 254 1 249 1 267 18 1,4
- arbetslösa 129 137 126 -11 -8,0
Ej i arbetskraften 669 671 669 -2 -0,3
Kvinnor Befolkning totalt 2 043 2 046 2 047 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 296 1 303 1 293 -11 -0,8
- sysselsatta 1 193 1 188 1 182 -7 -0,5
- arbetslösa 103 115 111 -4 -3,8
Ej i arbetskraften 747 742 755 13 1,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 45. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2014 - 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_045_sv.html