Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 46. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2014 - 2016

  År Förändring
2014 2015 2016 2015/2016
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 59,8 59,4 59,6 0,2
15-64 68,3 68,1 68,7 0,6
15-24 40,2 39,2 40,5 1,3
25-34 75,1 74,8 74,8 0,0
35-44 82,8 82,1 82,2 0,1
45-54 83,3 82,9 82,8 -0,1
55-64 59,1 60,0 61,4 1,4
65-74 10,2 11,0 10,6 -0,4
Män 15-74 61,1 60,7 61,4 0,7
15-64 68,7 68,5 69,8 1,3
15-24 37,6 35,8 37,9 2,1
25-34 80,2 80,5 80,6 0,1
35-44 85,6 84,9 85,3 0,4
45-54 82,4 82,2 83,2 1,0
55-64 56,8 57,4 59,8 2,4
65-74 13,7 14,4 13,5 -0,8
Kvinnor 15-74 58,4 58,1 57,7 -0,4
15-64 67,9 67,7 67,6 -0,1
15-24 42,8 42,7 43,2 0,5
25-34 69,7 68,7 68,6 -0,1
35-44 79,9 79,3 78,9 -0,3
45-54 84,3 83,6 82,4 -1,2
55-64 61,4 62,5 63,0 0,5
65-74 7,0 8,0 8,0 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 46. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2014 - 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_046_sv.html