Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2013 - 2015

  År Förändring Förändring
2013 2014 2015 2014/2015 2014/2015
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Utbildningsnivå          
Båda könen Totalt 2 457 2 447 2 437 -10 -0,4
Utbildning på mellannivå (3) 1 120 1 103 1 098 -5 -0,5
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 1 025 1 043 1 057 14 1,3
- lägsta högre nivå (5) 308 300 293 -6 -2,1
- lägre högskolenivå (6) 355 366 382 16 4,3
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 362 377 382 4 1,2
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 312 302 282 -19 -6,4
Män Totalt 1 261 1 254 1 249 -5 -0,4
Utbildning på mellannivå (3) 623 608 607 -1 -0,1
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 449 457 461 5 1,0
- lägsta högre nivå (5) 116 116 112 -3 -2,9
- lägre högskolenivå (6) 165 166 174 9 5,1
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 168 175 175 0 -0,3
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 189 190 180 -9 -4,8
Kvinnor Totalt 1 195 1 193 1 188 -5 -0,4
Utbildning på mellannivå (3) 497 495 491 -4 -0,8
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 575 586 595 9 1,6
- lägsta högre nivå (5) 192 184 181 -3 -1,7
- lägre högskolenivå (6) 190 200 207 7 3,7
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 193 202 207 5 2,4
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 123 112 102 -10 -9,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2013 - 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_047_sv.html