Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 48. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014 - 2016

  År Förändring Förändring
2014 2015 2016 2015/2016 2015/2016
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 2 447 2 437 2 448 11 0,5
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 109 109 101 -8 -7,6
Jordbruk 01 76 75 71 -4 -5,2
C Tillverkning 10-33 331 328 327 -1 -0,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 47 47 45 -2 -4,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 49 50 50 0 1,0
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 45 47 2 3,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 54 55 54 -1 -1,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 105 100 101 1 1,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 31 32 30 -1 -4,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 28 24 29 5 19,1
F Byggverksamhet 41-43 169 168 178 10 5,9
Byggande av hus 41 62 63 68 4 7,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 88 88 95 7 8,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 290 284 290 7 2,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 42 42 41 -1 -3,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 87 80 89 9 10,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 161 162 161 -1 -0,4
H Transport och magasinering 49-53 140 137 141 4 2,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 90 88 90 2 2,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 50 50 51 1 2,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 86 87 85 -2 -2,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 100 106 101 -5 -4,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 74 73 75 2 2,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 169 171 163 -8 -4,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 62 63 61 -2 -2,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 101 107 109 2 1,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 61 65 64 0 -0,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 106 106 111 5 4,3
P Utbildning 85 180 179 173 -6 -3,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 402 404 409 5 1,2
Hälso- och sjukvård 86 180 190 190 0 0,1
Vård och omsorg med boende 87 96 89 91 2 2,1
Öppna sociala insatser 88 127 125 128 3 2,3
R Kultur, nöje och fritid 90-93 64 61 63 2 3,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 87 84 85 1 1,7
X Näringsgrenen okänd 00 11 9 8 0 -4,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 48. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014 - 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_048_sv.html