Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 49. Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2014 - 2016, 15-74-åringar

  År Förändring Förändring
2014 2015 2016 2015/2016 2015/2016
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 3956,3 3947,1 4011,6 64,5 1,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 219,7 222,1 199,4 -22,7 -10,2
Jordbruk 01 162,6 166,1 149,5 -16,6 -10,0
C Tillverkning 10-33 565,2 560,5 565,1 4,6 0,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 77,5 77,0 75,8 -1,2 -1,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 83,0 83,9 85,7 1,8 2,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 76,2 78,2 80,4 2,2 2,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 94,9 95,5 95,3 -0,2 -0,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 179,9 169,8 174,6 4,8 2,8
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 53,7 56,0 53,4 -2,6 -4,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 45,9 42,3 49,0 6,7 15,8
F Byggverksamhet 41-43 303,4 303,7 328,8 25,1 8,2
Byggande av hus 41 109,9 111,5 123,6 12,1 10,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 159,2 161,6 177,5 15,9 9,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 464,6 458,7 471,2 12,5 2,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 75,0 74,6 73,0 -1,6 -2,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 152,0 142,7 157,3 14,6 10,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 237,6 241,5 240,9 -0,5 -0,2
H Transport och magasinering 49-53 239,2 233,7 246,9 13,2 5,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 163,7 160,1 168,2 8,1 5,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 75,5 73,6 78,8 5,1 6,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 131,6 132,7 131,1 -1,6 -1,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 170,2 178,6 172,0 -6,6 -3,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 119,3 120,4 125,6 5,2 4,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 272,4 276,0 270,8 -5,2 -1,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 101,0 104,3 102,1 -2,1 -2,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 157,5 167,7 172,3 4,6 2,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 94,9 100,3 99,8 -0,5 -0,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 165,1 167,2 184,4 17,2 10,3
P Utbildning 85 253,8 243,0 242,5 -0,4 -0,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 612,7 614,3 624,1 9,8 1,6
Hälso- och sjukvård 86 270,0 289,4 289,3 -0,1 0,0
Vård och omsorg med boende 87 153,3 141,8 144,3 2,5 1,8
Öppna sociala insatser 88 189,4 183,1 190,5 7,4 4,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 89,1 87,6 89,2 1,5 1,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 128,7 125,5 126,6 1,1 0,9
X Näringsgrenen okänd 00 17,8 13,1 12,5 -0,5 -4,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 49. Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2014 - 2016, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_049_sv.html