Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2014 - 2016

  År Förändring Förändring
2014 2015 2016 2015/2016 2015/2016
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsgivarsektor          
Båda könen Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 2 447 2 437 2 448 11 0,5
Privat sektor 1 764 1 759 1 783 24 1,4
Offentlig sektor 673 668 657 -11 -1,6
- staten 139 136 129 -7 -5,2
- kommuner 534 532 528 -4 -0,7
Män Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 254 1 249 1 267 18 1,4
Privat sektor 1 058 1 062 1 080 18 1,7
Offentlig sektor 192 183 183 0 0,2
- staten 69 68 65 -2 -3,5
- kommuner 123 115 118 3 2,4
Kvinnor Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 193 1 188 1 182 -7 -0,5
Privat sektor 706 697 703 6 0,9
Offentlig sektor 481 485 474 -11 -2,3
- staten 70 68 64 -5 -7,0
- kommuner 411 417 411 -6 -1,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2014 - 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_050_sv.html