Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 51. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2014 - 2016

  År Förändring Förändring
2014 2015 2016 2015/2016 2015/2016
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap          
Hela landet 2 447 2 437 2 448 11 0,5
Nyland 796 800 808 8 1,0
Egentliga Finland 207 205 209 4 1,7
Satakunta 96 95 93 -1 -1,6
Egentliga Tavastland 79 77 75 -2 -2,6
Birkaland 222 220 219 -1 -0,7
Päijänne-Tavastland 83 85 88 3 3,4
Kymmenedalen 71 71 69 -1 -2,1
Södra Karelen 55 53 53 0 0,8
Södra Savolax 62 60 60 -1 -1,5
Norra Savolax 108 104 105 1 1,2
Norra Karelen 68 67 64 -4 -5,2
Mellersta Finland 115 112 114 2 2,0
Södra Österbotten 86 85 84 -1 -1,4
Österbotten 83 84 85 1 1,6
Mellersta Österbotten 30 31 31 0 -0,7
Norra Österbotten 170 167 172 5 2,9
Kajanaland 29 30 29 -1 -2,2
Lappland 74 76 76 -1 -0,8
Åland 16 16 16 0 0,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 51. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2014 - 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_051_sv.html