Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 52. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön 2014 - 2016

  År Förändring Förändring
2014 2015 2016 2015/2016 2015/2016
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Anställningsförhållande          
Båda könen Löntagare totalt 2 105 2 090 2 105 14 0,7
- fortlöpande heltidsarbete 1 558 1 549 1 545 -5 -0,3
- fortlöpande deltidsarbete 218 219 227 8 3,8
- heltidsarbete för viss tid 241 235 239 4 1,6
- deltidsarbete för viss tid 88 87 94 7 8,4
Visstidsarbete totalt 329 322 333 11 3,4
Deltidsarbete totalt 306 306 321 16 5,1
Män Löntagare totalt 1 023 1 015 1 034 19 1,9
- fortlöpande heltidsarbete 827 817 830 13 1,6
- fortlöpande deltidsarbete 67 71 69 -2 -2,8
- heltidsarbete för viss tid 101 97 101 4 4,4
- deltidsarbete för viss tid 28 30 34 4 13,4
Visstidsarbete totalt 129 127 136 8 6,5
Deltidsarbete totalt 95 101 103 2 2,0
Kvinnor Löntagare totalt 1 082 1 076 1 071 -5 -0,5
- fortlöpande heltidsarbete 730 733 715 -18 -2,4
- fortlöpande deltidsarbete 151 149 159 10 6,9
- heltidsarbete för viss tid 140 138 137 -1 -0,4
- deltidsarbete för viss tid 60 56 60 3 5,7
Visstidsarbete totalt 200 194 197 3 1,4
Deltidsarbete totalt 211 205 219 13 6,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 52. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön 2014 - 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_052_sv.html