Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 53. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2014 - 2016

  År Förändring
2014 2015 2016 2015/2016
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 8,7 9,4 8,8 -0,6
15-64 8,8 9,6 9,0 -0,6
15-24 20,5 22,4 20,1 -2,3
25-34 8,6 9,4 8,6 -0,7
35-44 6,4 6,8 6,7 -0,1
45-54 6,4 7,0 7,0 0,0
55-64 7,3 8,0 7,5 -0,5
Män 15-74 9,3 9,9 9,0 -0,8
15-64 9,6 10,2 9,3 -0,9
15-24 22,8 25,4 21,8 -3,6
25-34 8,9 9,2 8,4 -0,7
35-44 6,9 6,9 6,5 -0,4
45-54 7,1 7,5 7,5 -0,1
55-64 8,3 9,2 8,2 -1,0
Kvinnor 15-74 8,0 8,8 8,6 -0,3
15-64 8,1 9,0 8,7 -0,3
15-24 18,4 19,7 18,6 -1,1
25-34 8,4 9,6 8,9 -0,8
35-44 5,9 6,7 7,0 0,2
45-54 5,7 6,5 6,5 -0,1
55-64 6,3 7,0 6,9 -0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 53. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2014 - 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_053_sv.html