Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2014 - 2016, 15-74-åringar

  År Förändring
2014 2015 2016 2015/2016
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 8,7 9,4 8,8 -0,6
Nyland 7,3 8,0 7,4 -0,7
Egentliga Finland 9,6 10,2 9,6 -0,6
Satakunta 7,5 9,1 9,5 0,5
Egentliga Tavastland 6,6 8,2 6,6 -1,7
Birkaland 9,5 10,7 10,8 0,1
Päijänne-Tavastland 10,3 9,5 8,2 -1,3
Kymmenedalen 11,3 11,8 11,5 -0,3
Södra Karelen 8,8 10,2 8,7 -1,5
Södra Savolax 9,7 9,6 10,1 0,5
Norra Savolax 8,6 9,7 9,3 -0,4
Norra Karelen 10,4 10,7 14,4 3,7
Mellersta Finland 10,4 11,5 10,6 -0,9
Södra Österbotten 7,9 8,9 7,8 -1,1
Österbotten 6,1 6,9 5,2 -1,7
Mellersta Österbotten 7,6 5,7 5,1 -0,6
Norra Österbotten 10,2 10,3 9,8 -0,5
Kajanaland 16,9 14,9 10,4 -4,5
Lappland 9,7 11,8 10,7 -1,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2014 - 2016, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_054_sv.html