Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 55. Relativt arbetslöshetstal efter utbildningsnivå och kön 2013 - 2015, 15-74-åringar

  År Förändring
2013 2014 2015 2014/2015
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Utbildningsnivå        
Båda könen Totalt 8,2 8,7 9,4 0,7
Utbildning på mellannivå (3) 8,9 9,6 10,6 1,0
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 4,7 5,3 6,0 0,7
- lägsta högre nivå (5) 4,1 4,5 5,2 0,7
- lägre högskolenivå (6) 5,4 6,3 6,8 0,5
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 4,4 4,9 5,7 0,8
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 15,9 15,9 16,2 0,3
Män Totalt 8,8 9,3 9,9 0,5
Utbildning på mellannivå (3) 9,4 10,1 10,8 0,8
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 5,1 5,8 6,5 0,6
- lägsta högre nivå (5) 5,1 4,7 5,8 1,1
- lägre högskolenivå (6) 5,6 7,4 7,6 0,3
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 4,6 5,1 5,8 0,7
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 14,9 14,7 14,7 0,0
Kvinnor Totalt 7,5 8,0 8,8 0,9
Utbildning på mellannivå (3) 8,3 9,0 10,3 1,3
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 4,3 4,8 5,6 0,8
- lägsta högre nivå (5) 3,5 4,3 4,9 0,5
- lägre högskolenivå (6) 5,2 5,3 6,1 0,7
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 4,2 4,6 5,6 1,0
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 17,5 18,0 18,9 0,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 55. Relativt arbetslöshetstal efter utbildningsnivå och kön 2013 - 2015, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_055_sv.html