Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/02 - 2017/02

  År/Månad Förändring
2016/02 2017/02 2016/02 - 2017/02
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 66,7 67,3 0,6
Män 66,9 67,4 0,5
Kvinnor 66,4 67,1 0,7
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,4 9,2 -0,2
Män 10,4 10,1 -0,3
Kvinnor 8,4 8,2 -0,2
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,0 64,1 0,1
Män 65,7 65,9 0,2
Kvinnor 62,3 62,3 -0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017,februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2017, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/02 - 2017/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/02/tyti_2017_02_2017-03-21_tau_001_sv.html