Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/02 - 2017/02

  År/Månad Förändring Förändring
2016/02 2017/02 2016/02 - 2017/02 2016/02 - 2017/02
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 110 4 108 -2 0,0
Arbetskraft totalt 2 630 2 632 2 0,1
- sysselsatta 2 382 2 390 8 0,3
- arbetslösa 248 242 -6 -2,4
Ej i arbetskraften 1 480 1 476 -4 -0,2
Män Befolkning totalt 2 061 2 063 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 353 1 359 5 0,4
- sysselsatta 1 213 1 221 8 0,7
- arbetslösa 140 137 -3 -2,1
Ej i arbetskraften 708 704 -3 -0,5
Kvinnor Befolkning totalt 2 049 2 045 -4 -0,2
Arbetskraft totalt 1 277 1 273 -3 -0,3
- sysselsatta 1 169 1 169 0 0,0
- arbetslösa 107 105 -3 -2,7
Ej i arbetskraften 772 772 0 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017,februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2017, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/02 - 2017/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/02/tyti_2017_02_2017-03-21_tau_002_sv.html