Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2016/02 - 2017/02

  År/Månad Förändring
2016/02 2017/02 2016/02 - 2017/02
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 58,0 58,2 0,2
15-64 66,7 67,3 0,6
15-24 34,4 36,3 1,9
25-34 73,4 72,4 -0,9
35-44 81,8 81,8 0,0
45-54 82,4 82,6 0,2
55-64 59,2 60,8 1,7
65-74 11,1 10,0 -1,1
Män 15-74 58,9 59,2 0,4
15-64 66,9 67,4 0,5
15-24 29,3 33,4 4,1
25-34 78,9 77,5 -1,3
35-44 85,3 83,5 -1,8
45-54 81,6 81,9 0,3
55-64 57,0 58,1 1,1
65-74 12,4 12,5 0,1
Kvinnor 15-74 57,1 57,1 0,1
15-64 66,4 67,1 0,7
15-24 39,7 39,3 -0,4
25-34 67,6 67,0 -0,6
35-44 78,2 80,0 1,8
45-54 83,3 83,3 0,0
55-64 61,3 63,5 2,2
65-74 10,0 7,7 -2,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017,februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2017, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2016/02 - 2017/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/02/tyti_2017_02_2017-03-21_tau_007_sv.html