Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/03 - 2017/03

  År/Månad Förändring
2016/03 2017/03 2016/03 - 2017/03
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,0 68,8 0,8
Män 69,3 69,1 -0,2
Kvinnor 66,7 68,5 1,9
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 10,1 9,6 -0,5
Män 10,3 10,7 0,3
Kvinnor 9,9 8,5 -1,4
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,6 65,7 0,1
Män 68,0 67,8 -0,2
Kvinnor 63,1 63,6 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/03 - 2017/03 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_001_sv.html