Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/03 - 2017/03

  År/Månad Förändring Förändring
2016/03 2017/03 2016/03 - 2017/03 2016/03 - 2017/03
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 110 4 109 -1 0,0
Arbetskraft totalt 2 694 2 699 5 0,2
- sysselsatta 2 420 2 439 19 0,8
- arbetslösa 273 260 -14 -5,0
Ej i arbetskraften 1 416 1 410 -6 -0,4
Män Befolkning totalt 2 061 2 063 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 401 1 398 -3 -0,2
- sysselsatta 1 256 1 249 -7 -0,6
- arbetslösa 145 149 4 2,9
Ej i arbetskraften 660 665 6 0,9
Kvinnor Befolkning totalt 2 049 2 046 -3 -0,1
Arbetskraft totalt 1 293 1 301 8 0,6
- sysselsatta 1 164 1 190 26 2,2
- arbetslösa 129 111 -18 -13,8
Ej i arbetskraften 756 745 -11 -1,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/03 - 2017/03 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_002_sv.html