Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/I - 2017/I

  År/Kvartal Förändring
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 67,1 67,7 0,5
Män 67,6 68,2 0,5
Kvinnor 66,7 67,2 0,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,6 9,3 -0,3
Män 10,2 9,9 -0,3
Kvinnor 9,0 8,7 -0,3
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,5 64,6 0,1
Män 66,3 66,5 0,2
Kvinnor 62,7 62,7 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/I - 2017/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_019_sv.html