Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/I - 2017/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I 2016/I - 2017/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 110 4 109 -1 0,0
Arbetskraft totalt 2 651 2 655 4 0,1
- sysselsatta 2 396 2 407 11 0,4
- arbetslösa 255 248 -7 -2,8
Ej i arbetskraften 1 459 1 454 -5 -0,3
Män Befolkning totalt 2 061 2 063 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 367 1 373 5 0,4
- sysselsatta 1 227 1 236 9 0,7
- arbetslösa 140 136 -4 -2,6
Ej i arbetskraften 694 691 -3 -0,5
Kvinnor Befolkning totalt 2 049 2 046 -3 -0,2
Arbetskraft totalt 1 284 1 282 -2 -0,1
- sysselsatta 1 169 1 171 2 0,2
- arbetslösa 115 112 -4 -3,2
Ej i arbetskraften 765 763 -2 -0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/I - 2017/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_020_sv.html