Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/I - 2017/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I 2016/I - 2017/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 396 2 407 11 0,4
15-64 2 328 2 340 12 0,5
15-24 225 226 2 0,7
25-34 515 523 8 1,5
35-44 547 551 4 0,8
45-54 594 585 -8 -1,4
55-64 447 454 7 1,6
65-74 68 66 -2 -2,5
Män 15-74 1 227 1 236 9 0,7
15-64 1 188 1 196 8 0,7
15-24 106 110 4 3,9
25-34 285 283 -2 -0,6
35-44 291 292 1 0,3
45-54 297 296 -1 -0,4
55-64 210 216 6 3,0
65-74 39 40 1 1,3
Kvinnor 15-74 1 169 1 171 2 0,2
15-64 1 140 1 144 4 0,4
15-24 119 117 -2 -2,0
25-34 230 240 10 4,2
35-44 256 260 3 1,3
45-54 297 290 -7 -2,4
55-64 238 238 1 0,3
65-74 29 26 -2 -7,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/I - 2017/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_024_sv.html