Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2016/I - 2017/I

  År/Kvartal Förändring
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 58,3 58,6 0,3
15-64 67,1 67,7 0,5
15-24 35,1 35,8 0,6
25-34 73,6 74,2 0,6
35-44 82,4 82,0 -0,4
45-54 82,0 82,3 0,2
55-64 60,5 61,7 1,2
65-74 10,6 10,2 -0,4
Män 15-74 59,5 59,9 0,4
15-64 67,6 68,2 0,5
15-24 32,2 33,7 1,5
25-34 79,3 78,1 -1,2
35-44 85,5 84,5 -1,0
45-54 81,3 82,4 1,1
55-64 57,5 59,5 2,0
65-74 13,0 13,0 0,0
Kvinnor 15-74 57,0 57,2 0,2
15-64 66,7 67,2 0,5
15-24 38,2 38,0 -0,2
25-34 67,6 70,1 2,6
35-44 79,1 79,4 0,3
45-54 82,7 82,1 -0,6
55-64 63,4 63,8 0,4
65-74 8,5 7,7 -0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2016/I - 2017/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_025_sv.html