Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/I - 2017/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I 2016/I - 2017/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 396 2 407 11 0,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 97 92 -5 -5,0
Jordbruk 01 68 64 -4 -6,3
C Tillverkning 10-33 314 310 -4 -1,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 40 -4 -9,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 47 40 -7 -15,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 43 -2 -5,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 52 55 4 7,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 96 100 4 4,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 29 31 2 5,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 27 1 2,0
F Byggverksamhet 41-43 167 174 6 3,8
Byggande av hus 41 69 64 -6 -8,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 85 92 8 9,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 279 276 -4 -1,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 40 42 1 3,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 83 86 3 4,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 156 148 -8 -5,4
H Transport och magasinering 49-53 143 136 -7 -4,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 90 91 0 0,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 45 -7 -13,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 80 80 0 0,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 103 107 3 3,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 75 75 -1 -1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 160 173 13 8,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 61 60 -2 -2,7
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 111 110 -1 -0,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 64 64 1 0,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 106 113 7 6,6
P Utbildning 85 177 188 11 6,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 405 398 -7 -1,8
Hälso- och sjukvård 86 191 186 -6 -3,0
Vård och omsorg med boende 87 86 84 -2 -2,8
Öppna sociala insatser 88 127 128 1 0,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 62 60 -2 -3,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 83 84 1 1,0
X Näringsgrenen okänd 00 7 6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/I - 2017/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_028_sv.html