Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/I - 2017/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I 2016/I - 2017/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 979,7 1027,3 47,7 4,9
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 43,1 42,1 -1,0 -2,4
Jordbruk 01 30,6 28,8 -1,7 -5,7
C Tillverkning 10-33 136,4 144,1 7,7 5,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,5 17,7 0,1 0,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,7 18,8 -2,0 -9,5
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,6 20,0 0,4 2,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,9 25,8 3,0 13,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 42,6 47,7 5,2 12,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 13,1 14,1 1,0 7,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,6 12,3 1,7 16,4
F Byggverksamhet 41-43 73,2 80,8 7,6 10,4
Byggande av hus 41 30,9 29,2 -1,7 -5,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 37,3 43,9 6,6 17,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 112,7 115,2 2,5 2,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,0 20,2 2,2 12,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 36,6 39,8 3,2 8,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 58,1 55,1 -3,0 -5,1
H Transport och magasinering 49-53 61,6 60,6 -1,0 -1,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 42,2 42,1 -0,1 -0,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,4 18,4 -0,9 -4,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 30,5 30,2 -0,3 -0,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 44,3 48,9 4,6 10,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 32,1 33,3 1,2 3,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 69,7 78,6 8,8 12,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 26,1 26,6 0,6 2,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 43,5 45,7 2,2 5,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 24,3 26,2 1,8 7,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 44,2 48,9 4,7 10,7
P Utbildning 85 65,7 72,4 6,7 10,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 157,1 157,7 0,7 0,4
Hälso- och sjukvård 86 73,8 74,4 0,7 0,9
Vård och omsorg med boende 87 34,5 34,1 -0,4 -1,1
Öppna sociala insatser 88 48,8 49,2 0,4 0,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 22,5 22,4 -0,1 -0,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 29,8 31,4 1,6 5,4
X Näringsgrenen okänd 00 2,7 2,8 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/I - 2017/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_029_sv.html