Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2016/I - 2017/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I 2016/I - 2017/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 396 2 407 11 0,4
Nyland 794 794 -0 0,0
Egentliga Finland 202 209 7 3,2
Satakunta 93 91 -2 -2,4
Egentliga Tavastland 73 77 3 4,6
Birkaland 212 217 4 2,1
Päijänne-Tavastland 88 85 -3 -4,0
Kymmenedalen 67 67 -0 -0,4
Södra Karelen 52 49 -3 -5,2
Södra Savolax 59 56 -3 -4,8
Norra Savolax 105 106 2 1,5
Norra Karelen 65 63 -2 -2,8
Mellersta Finland 112 111 -1 -1,3
Södra Österbotten 80 82 1 1,7
Österbotten 82 81 -1 -1,7
Mellersta Österbotten 30 31 1 3,6
Norra Österbotten 162 172 10 6,0
Kajanaland 29 30 0 0,8
Lappland 74 73 -1 -1,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2016/I - 2017/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_031_sv.html