Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/I - 2017/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I 2016/I - 2017/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 053 2 082 28 1,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 34 33 -1 -1,9
Jordbruk 01 16 15 -1 -3,2
C Tillverkning 10-33 292 286 -7 -2,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 40 35 -5 -12,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 45 38 -7 -15,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 43 40 -3 -6,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 47 51 4 7,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 94 97 3 3,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 23 25 2 6,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 25 25 1 3,1
F Byggverksamhet 41-43 119 128 9 7,6
Byggande av hus 41 49 45 -4 -8,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 58 67 9 15,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 243 240 -2 -0,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 34 35 0 1,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 72 76 4 5,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 136 130 -7 -4,8
H Transport och magasinering 49-53 122 119 -3 -2,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 72 75 3 4,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 50 44 -6 -12,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 66 72 6 8,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 94 96 2 1,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 68 68 0 0,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 116 128 12 10,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 52 51 -1 -2,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 96 96 0 0,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 54 56 2 2,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 106 113 7 6,6
P Utbildning 85 173 183 10 5,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 381 377 -3 -0,9
Hälso- och sjukvård 86 174 171 -3 -1,6
Vård och omsorg med boende 87 85 83 -2 -2,2
Öppna sociala insatser 88 122 123 1 0,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 49 45 -4 -8,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 62 65 3 5,0
X Näringsgrenen okänd 00 7 6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/I - 2017/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_034_sv.html