Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2016/I - 2017/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I 2016/I - 2017/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 825,9 876,2 50,3 6,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 15,3 15,0 -0,2 -1,5
Jordbruk 01 7,0 6,2 -0,8 -10,8
C Tillverkning 10-33 125,4 131,7 6,3 5,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 16,0 14,8 -1,2 -7,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,8 17,7 -2,1 -10,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,2 18,2 0,1 0,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 20,1 23,6 3,4 17,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 41,5 46,2 4,8 11,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 9,8 11,2 1,3 13,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,1 11,9 1,8 17,8
F Byggverksamhet 41-43 51,8 58,7 6,9 13,3
Byggande av hus 41 21,7 20,9 -0,8 -3,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 25,4 30,6 5,2 20,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 95,0 98,2 3,2 3,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 14,8 15,8 1,1 7,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 31,9 35,6 3,7 11,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 48,4 46,7 -1,6 -3,4
H Transport och magasinering 49-53 50,7 51,9 1,2 2,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 32,5 34,1 1,7 5,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,2 17,7 -0,5 -2,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 23,4 25,3 1,9 8,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 40,8 43,4 2,6 6,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 29,1 30,8 1,7 5,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 50,2 58,7 8,5 17,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 22,3 23,2 0,9 4,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 37,4 39,4 2,1 5,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 20,5 22,4 1,9 9,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 44,1 48,9 4,7 10,7
P Utbildning 85 63,8 70,1 6,3 9,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 147,6 149,8 2,3 1,6
Hälso- och sjukvård 86 68,1 69,3 1,2 1,8
Vård och omsorg med boende 87 33,1 33,2 0,1 0,3
Öppna sociala insatser 88 46,3 47,3 1,0 2,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 17,6 16,2 -1,4 -8,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 21,4 23,8 2,4 11,2
X Näringsgrenen okänd 00 2,4 2,4 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2016/I - 2017/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_035_sv.html