Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 40. Arbetslösa efter kön och ålder 2016/I - 2017/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I 2016/I - 2017/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 255 248 -7 -2,8
15-64 254 247 -7 -2,9
15-24 67 69 2 2,5
25-34 55 50 -5 -9,2
35-44 42 41 -1 -2,1
45-54 52 49 -3 -6,1
55-64 39 39 0 0,2
Män 15-74 140 136 -4 -2,6
15-64 140 136 -4 -2,6
15-24 37 34 -3 -6,9
25-34 30 30 0 0,8
35-44 21 24 3 14,1
45-54 31 27 -4 -12,9
55-64 21 21 -0 -1,1
Kvinnor 15-74 115 112 -4 -3,2
15-64 114 111 -4 -3,2
15-24 30 35 4 13,9
25-34 25 19 -5 -21,4
35-44 21 17 -4 -18,0
45-54 21 22 1 4,2
55-64 18 18 0 1,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 40. Arbetslösa efter kön och ålder 2016/I - 2017/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_040_sv.html