Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2016/I - 2017/I

  År/Kvartal Förändring
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 9,6 9,3 -0,3
15-64 9,8 9,5 -0,3
15-24 23,1 23,4 0,3
25-34 9,6 8,7 -0,9
35-44 7,1 6,9 -0,2
45-54 8,0 7,7 -0,3
55-64 7,9 7,8 -0,1
Män 15-74 10,2 9,9 -0,3
15-64 10,5 10,2 -0,3
15-24 25,9 23,9 -2,0
25-34 9,6 9,7 0,1
35-44 6,6 7,5 0,8
45-54 9,5 8,4 -1,1
55-64 9,1 8,7 -0,3
Kvinnor 15-74 9,0 8,7 -0,3
15-64 9,1 8,8 -0,3
15-24 20,4 22,9 2,6
25-34 9,7 7,5 -2,2
35-44 7,5 6,2 -1,3
45-54 6,5 6,9 0,4
55-64 6,9 7,0 0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2016/I - 2017/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_041_sv.html