Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/04 - 2017/04

  År/Månad Förändring
2016/04 2017/04 2016/04 - 2017/04
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 67,9 68,6 0,6
Män 68,4 69,3 0,9
Kvinnor 67,5 67,8 0,3
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,8 10,2 0,4
Män 10,5 10,7 0,2
Kvinnor 9,1 9,8 0,6
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,4 66,2 0,9
Män 67,4 68,4 1,0
Kvinnor 63,4 64,0 0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690 , Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2017, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/04 - 2017/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/04/tyti_2017_04_2017-05-24_tau_001_sv.html