Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/04 - 2017/04

  År/Månad Förändring Förändring
2016/04 2017/04 2016/04 - 2017/04 2016/04 - 2017/04
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 109 4 109 0 0,0
Arbetskraft totalt 2 686 2 722 36 1,3
- sysselsatta 2 422 2 443 21 0,9
- arbetslösa 264 279 15 5,5
Ej i arbetskraften 1 423 1 387 -35 -2,5
Män Befolkning totalt 2 061 2 063 3 0,1
Arbetskraft totalt 1 388 1 412 23 1,7
- sysselsatta 1 243 1 261 18 1,5
- arbetslösa 145 150 5 3,5
Ej i arbetskraften 672 652 -20 -3,0
Kvinnor Befolkning totalt 2 048 2 046 -2 -0,1
Arbetskraft totalt 1 298 1 310 13 1,0
- sysselsatta 1 179 1 182 3 0,3
- arbetslösa 119 128 10 8,0
Ej i arbetskraften 751 736 -15 -2,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690 , Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2017, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/04 - 2017/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/04/tyti_2017_04_2017-05-24_tau_002_sv.html