Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/04 - 2017/04

  År/Månad Förändring Förändring
2016/04 2017/04 2016/04 - 2017/04 2016/04 - 2017/04
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 422 2 443 21 0,9
15-64 2 354 2 370 16 0,7
15-24 233 233 0 0,1
25-34 520 524 5 0,9
35-44 550 556 6 1,1
45-54 594 602 9 1,5
55-64 458 454 -4 -0,8
65-74 68 73 5 7,6
Män 15-74 1 243 1 261 18 1,5
15-64 1 201 1 216 15 1,2
15-24 106 105 -1 -1,3
25-34 290 282 -8 -2,7
35-44 295 301 6 2,0
45-54 298 306 8 2,8
55-64 211 221 10 4,6
65-74 42 45 3 8,3
Kvinnor 15-74 1 179 1 182 3 0,3
15-64 1 153 1 154 1 0,1
15-24 127 128 2 1,2
25-34 229 242 13 5,5
35-44 255 255 0 0,1
45-54 296 296 0 0,1
55-64 246 233 -14 -5,5
65-74 26 28 2 6,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690 , Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2017, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/04 - 2017/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/04/tyti_2017_04_2017-05-24_tau_006_sv.html