Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2016/04 - 2017/04

  År/Månad Förändring
2016/04 2017/04 2016/04 - 2017/04
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 9,8 10,2 0,4
15-64 10,1 10,5 0,4
15-24 28,7 27,4 -1,3
25-34 9,9 10,1 0,2
35-44 6,3 6,4 0,1
45-54 6,9 6,5 -0,3
55-64 6,4 10,1 3,7
Män 15-74 10,5 10,7 0,2
15-64 10,8 11,0 0,2
15-24 31,6 31,9 0,4
25-34 9,8 11,7 1,9
35-44 6,1 4,9 -1,2
45-54 7,7 5,9 -1,7
55-64 8,7 11,4 2,7
Kvinnor 15-74 9,1 9,8 0,6
15-64 9,3 10,0 0,7
15-24 26,1 23,3 -2,8
25-34 10,0 8,0 -2,0
35-44 6,5 8,1 1,6
45-54 6,0 7,1 1,1
55-64 4,4 8,9 4,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690 , Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2017, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2016/04 - 2017/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/04/tyti_2017_04_2017-05-24_tau_016_sv.html