Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/06 - 2017/06

  År/Månad Förändring
2016/06 2017/06 2016/06 - 2017/06
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 72,0 72,5 0,5
Män 74,7 73,5 -1,3
Kvinnor 69,3 71,5 2,2
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,3 8,9 -0,5
Män 8,5 9,2 0,7
Kvinnor 10,2 8,4 -1,8
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 68,7 68,6 -0,1
Män 71,8 71,2 -0,5
Kvinnor 65,6 66,0 0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/06 - 2017/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_001_sv.html