Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15–74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/06 - 2017/06

  År/Månad Förändring Förändring
2016/06 2017/06 2016/06 - 2017/06 2016/06 - 2017/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 108 4 113 6 0,1
Arbetskraft totalt 2 822 2 823 2 0,1
- sysselsatta 2 558 2 573 15 0,6
- arbetslösa 264 250 -14 -5,2
Ej i arbetskraften 1 286 1 290 4 0,3
Män Befolkning totalt 2 061 2 066 5 0,2
Arbetskraft totalt 1 479 1 471 -8 -0,5
- sysselsatta 1 352 1 335 -17 -1,3
- arbetslösa 126 136 10 7,6
Ej i arbetskraften 582 595 13 2,2
Kvinnor Befolkning totalt 2 047 2 048 1 0,0
Arbetskraft totalt 1 343 1 352 9 0,7
- sysselsatta 1 206 1 238 33 2,7
- arbetslösa 137 114 -23 -17,1
Ej i arbetskraften 704 696 -9 -1,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15–74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/06 - 2017/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_002_sv.html